gallery/images-house
  gallery/images-separator
  gallery/images-separator
  gallery/images-separator
  gallery/images-separator
  gallery/images-separator
  gallery/images-separator
  gallery/images-separator
  gallery/images-separator
  gallery/images-separator

  van Aalst Arbo Advies

  Sterk in gezond werk

  gallery/images-submenu_bullet
  gallery/images-submenu_bullet
  gallery/images-submenu_bullet

  Ziekmelding uit protest aanleiding voor ontslag?

  gallery/images-submenu_bullet
  gallery/images-submenu_bullet

  Ziekmelding uit protest aanleiding voor ontslag?

  Door: mr. L. van der Leeden, Uilhoorn & Fritse Advocaten |  06 januari 2010

  Een werknemer meldt zich ziek nadat hij geen overeenstemming met zijn werkgever kan bereiken over een wijziging van een eerder vastgestelde vakantieperiode. Hierop wil de werkgever overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wat beslist de rechter in dit geval?

  Aanvankelijk is de vakantie van de werknemer, op zijn eigen verzoek, vastgesteld op 3 tot en met 21 augustus 2009. Later vraagt hij of hij in een andere periode vakantie kan krijgen. De werkgever weigert dit vanwege de bedrijfsplanning. Daarop meldt de werknemer zich ziek op 15 juni 2009. De vastgestelde belastbaarheid bedraagt volgens de Arbodienst op dat moment 50 procent in aangepaste werkzaamheden. Mediation biedt voor het ontstane arbeidsconflict geen oplossing.

   Volledige ziekmelding

  De werkgever heeft daarom op 9 juli 2009 een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedaan, waarna op 10 juli 2009 een volledige ziekmelding volgt. Daarop schort de werkgever het loon op. De Arbodienst is een maand later van oordeel dat de werknemer geen enkele benutbare arbeidsmogelijkheden meer heeft.

   Verstoorde arbeidsverhouding?

  De werkgever verzoekt ontbinding vanwege de ongeoorloofde afwezigheid van de werknemer buiten de periode van de vastgestelde vakantie. De werkgever meent dat de werknemer door zijn ziekmelding de werkgever ertoe probeerde te dwingen akkoord te gaan met de gewijzigde vakantieperiode, dan wel ervoor te zorgen dat hij in de door hem verlangde periode afwezig was. Daarnaast stelt de werkgever dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

  De Kantonrechter oordeelt dat, gezien de berichten van de Arbodienst, geen sprake is van een door de werknemer voorgewende ziekte. Voor wat betreft de verstoorde arbeidsverhouding beslist de kantonrechter dat van de werkgever mag worden verwacht dat hij in staat moet zijn een meningsverschil over een vakantieperiode te kunnen overbruggen. De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever af.

  Let op

  Een arbeidsongeschikte werknemer heeft een kwetsbare positie. Om die reden is het uitgangspunt van de wetgeving en de rechtspraak dat hij meer bescherming moet hebben dan een gezonde werknemer.

   Kantonrechter Utrecht, 7 oktober 2009.