HomeVisie en MissieDienstverleningNieuwsAlgemene voorwaardenAdresLinksContact
van Aalst Arbo Advies
Sterk in gezond werk
Verzuim
Beleidsvraagstukken
Preventief medisch onderzoek
Gezondheidsadvisering
Keuringen en second opinion
DienstverleningSinds 1 juli 2005 is er geen wettelijk verplichte aansluiting meer nodig bij een arbodienst. De wet schrijft voor dat een werkgever zich deskundig moet laten ondersteunen bij het opstellen en ondersteunen van een goed arbeidsomstandigheden beleid en ziekteverzuimbeleid.

Bij van Aalst Arbo Advies kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van werk en gezondheid zoals:
· Verzuimbegeleiding, verzuimadviezen en verwijzingen ter bevordering van de reïntegratie.
· Beleidsvraagstukken op gebied van werk, gezondheid en verzuim.
· Preventief medisch onderzoek.
· Gezondheidsadvisering
· Keuringen (PAGO, klein en groot rijbewijs etc).
· Bedrijfsgeneeskundige second opinions.
 
 
 
 
 
HomeVisie en MissieDienstverleningNieuwsAlgemene voorwaardenAdresLinksContact